Oktatási anyagok

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól.

Rendelet letöltése   21-2018-(VII.-9.)-EMMI-rendelet

 
 

2/2022. (IV. 29.) OAH rendeletet

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

Rendelet letöltése   487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről

 
 

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

Törvény letöltése   1996. évi CXVI. törvényaz atomenergiáról

 
 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

Rendelet letöltése   190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

 
 

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről.

Rendelet letöltése   15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása

 
 

3/2022. (IV. 29.) OAH rendeletet

A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról.

Rendelet letöltése    11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

 
 

11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet

Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról.

Rendelet letöltése    4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

 
 

Irányelvek

A TANÁCS 2013/59/EURATOM IRÁNYELVE
(2013. december 5.)
Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Irányelvek letöltése   2013-59- Euratom irányelvek

 
 

Jelentkezzen képzéseinkre

Regisztráljon most vagy Kontakt