Oktatási anyagok

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

  • 1. § E rendelet hatálya kiterjed
  • a) minden olyan személy orvosi sugárterhelésére, aki
  • aa) orvosi vizsgálaton vagy kezelésen,
  • ab) munkaköri és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálaton,
  • ac) egészségügyi szűrővizsgálaton,
  • ad) orvosi vagy orvosbiológiai kutatási programban vagy
  • ae) igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton vesz részt,
  • b) a gondozók és segítők orvosi sugárterhelésére.
Rendelet letöltése   21-2018-(VII.-9.)-EMMI-rendelet
 
 

2/2022. (IV. 29.) OAH rendeletet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Rendelet letöltése   487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről
 
 

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

Törvény letöltése   1996. évi CXVI. törvényaz atomenergiáról
 
 

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Rendelet letöltése   190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet
 
 

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről

Rendelet letöltése   15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása
 
 

3/2022. (IV. 29.) OAH rendeletet a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Rendelet letöltése    11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
 
 

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet
az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Rendelet letöltése    4/2016. (III. 5.) NFM rendelet
 
 

Irányelvek

A TANÁCS 2013/59/EURATOM IRÁNYELVE
(2013. december 5.)
az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről

Irányelvek letöltése   2013-59- Euratom irányelvek
 
 

Jelentkezzen képzéseinkre

Regisztráljon most vagy Kontakt