Általános tájékoztatás a sugárvédelmi képzettségi fokozat megállapításához

A 487/2015. (XII. 30.) Kormányrendelet 19. §-a megadja, hogy munkaköri kötelességük teljesítése során mely kritériumok szerint kell a sugárvédelmi képzettség szintjét megállapítani az adott munkavállalónál. Ez alapján mindenki, aki sugárforrással (röntgenberendezéssel, radioaktív anyaggal) nem dolgozik, de munkája során ki van, vagy ki lehet téve ionizáló sugárzásnak alapfokozatú képzésre kötelezett. Ilyen munkavállalók a következők:

 • aneszteziológiai személyzet a röntgenberendezést alkalmazó műtétek során,
 • betegkísérők, akik vizsgálatra viszik a beteget, és valamilyen okból ki lehetnek téve a sugárzásnak (pl: betegek rögzítésében, lélegeztetésében való részvétel lehetősége áll fenn),
 • azok a radiológusok, akik kizárólag leletezést végeznek, tehát sugárforrást nem kezelnek,
 • a műtéteket kiszolgáló team azon munkavállalói, akik a sugárforrást nem kezelik (műszerszámláló, műtős asszisztensek, műtősnő stb.),
 • izotóplaboratóriumok, radioaktív anyagokat alkalmazó munkahelyek takarítói, továbbá ezen munkahelyeken csak adminisztratív feladatokat ellátók.

Bővített fokozatú képzettséggel kell rendelkezni mindenkinek, aki sugárforrást kezel, radioaktív anyaggal bármely tevékenységet végez, továbbá sugárveszélyes tevékenységet felügyel irányít. Munkakörök szerint:

 • a sugárvédelmi megbízottak és helyetteseik,
 • radiológusok, akik sugárforrást kezelnek (felvétel, átvilágítás, intervenciós alkalmazások),
 • nukleáris medicina alkalmazások során, akik bármely radioaktív anyag alkalmazási munkafolyamatban (tárolás, eluálás, dozirozás, egyéb radiofarmakon előkészítési folyamat, hulladékkezelés stb.) részt vesznek.
 • ipari radiográfusok, radiográfus segítők,
 • a felvételeket készítő röntgenasszisztensek (beleértve a CT vizsgálatokat),
 • fogászati röntgenfelvételeket készítő fogorvosok, fogászatiasszisztensek,
 • C-íveseket kezelők.

A felsorolt példák nem teljeskörűek. Amennyiben a képzettségi fokozat megállapításában bizonytalan kérem, keressen bennünket a megadott kapcsolaton keresztül!


Jelentkezzen képzéseinkre

Tanfolyamra jelentkezés vagy Kontakt